29. april 2020

Parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine ne bo več

Podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije je Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije naročilo izvedbo dvostopenjskega,…
28. februar 2020

Poštna poslovalnica na Novem trgu ostaja, a ne nujno v tej stavbi

»Ali bomo ostali brez pošte?« so se spraševali zaskrbljeni meščani, ko je Pošta Slovenije napovedala…
23. februar 2020

Vprašljiva varnost pešcev in kolesarjev

Nova večnamenska pot ob Levičnikovi cesti1 med Ločno in Žabjo vasjo je pešcem in kolesarjem…
13. februar 2020

Dr. Josip Režek (1883–1966), pravnik

Čeprav je zaznamoval Novo mesto, ga danes skoraj ne poznamo. Nadarjeni Belokranjec je bil med…
29. januar 2020

Prezrta dediščina železniške postaje v Bršljinu

Na rečno teraso med Marofom in Krko umeščena železniška postaja v Bršljinu predstavlja osrednje dolenjsko…
13. 11. 2014

Pismo čestitke in programske pobude Društva Novo mesto novemu županu

 

Spoštovani gospod župan Gregor Macedoni,

dovolite mi, da vam v imenu Društva Novo mesto čestitam za volilni uspeh in vam ob pričetku županovanja zaželim uspešno in modro vodenje naše občine. V društvu nas veseli, da ste v predvolilnem obdobju izpostavili vlogo in pomen nevladnih organizacij in prostovoljnega dela v razvojnih prizadevanjih mesta in občine, ter da želite okrepiti sodelovanje z društvi, ki – vsako na svojem področju – prispevajo svoj delež k boljšemu danes in jutri naših občank in občanov.

Živimo v času spremenjenih procesov vladanja in upravljanja, ko se brišejo meje med državo, občinami in civilno družbo. To se kaže tudi na področju oblikovanja javnih politik in procesov njihovega uveljavljanja in izvajanja. Današnja civilna družba se v varovanju javnega interesa pred kapitalskimi, gospodarskimi in političnimi pritiski vedno bolj vključuje v urejanje javnih zadev in želi biti pri tem enakopraven sogovornik ostalim deležnikom, še zlasti tistim, ki ste odgovorni za upravljanje s vsakodnevnimi življenjskimi procesi mesta, občine ali države.

Društvo Novo mesto, ki že dvajset let deluje v dobro mesta in občine na področju kulture, varstva okolja in prostorskega načrtovanja, se v zadnjem obdobju v svojih prizadevanjih povezuje s številnimi drugimi društvi, še zlasti z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Društvom arhitektov Dolenjske in Bele krajine. Po drugi strani pa smo, ne glede na dejstvo, da od leta 2010 nismo več prisotni v občinskem svetu, vključeni v številne delovne skupine in komisije Mestne občine Novo mesto, npr. za praznovanje 650. letnice Novega mesta, prenovo mestnega jedra, pripravo občinskega programa kulture za obdobje 2014-2020 in prenovo tržnice.

Kot društvo smo v partnerskem sodelovanju z Založbo Goga prevzeli odgovornost za pripravo osrednjega zbornika in simpozija ob 650. letnici Novega mesta, s katerima bomo osvetlili še ne ovrednoten razvoj mesta v zadnjih petdesetih letih. Ob tem z DRPDNM in partnerji iz pobratenih mest organiziramo tudi izvedbo evropskega projekta z naslovom »BUILDING NEW URBAN IDENTITIES – ATTRACTIVE CITIES BY CREATIVE CITIZENS (BUILD)«. Prvo srečanje vseh evropskih partnerjev načrtujemo septembra 2015 v Novem mestu in bo v celoti posvečeno 650. letnici mesta.

Ne glede na številne dogodke, ki se bodo zvrstili v prazničnem letu mesta, pa bomo – in to postaja več kot očitno – pogrešali izvedbo katerega od načrtovanih mestnih projektov. Odmika se prenova mestne tržnice, prenova Glavnega trga in Rozmanove ulice je še v fazi načrtovanja, ravno tako arheološki park na Marofu. V društvu vas pozivamo, da kljub temu poskrbite za redno vzdrževanje odprtih javnih površin v mestnem jedru, da se ne bomo spotikali ob granitne kocke, ki izstopajo iz resnično zanemarjenega mestnega tlaka, da bo mestno jedro vsaj kolikor toliko razsvetljeno, pločniki čisti, smetnjaki prazni, ipd. Prosimo vas, da storite vse, da se v prazničnem letu, ko nas bodo obiskali mnogi visoki gosti in drugi obiskovalci, ne bomo osramotili z zanemarjenim videzom mesta.

Večni temi in boleči rani mesta ostajata usoda Narodnega doma in mestnega muzeja. Društvo se zavzema, da Narodni dom namenimo mladinski produkciji in mestnim društvom. Ena največjih dragocenosti Narodnega doma je vsekakor dvorana, ki jo je potrebno nameniti izvajanju omenjenih programov, na voljo pa mora biti tudi ostalim producentom in interesentom v mestu, npr. Glasbeni šoli Marjana Kozine za izvedbo simfoničnih koncertov, kot tudi društvom. Prostore za mestni muzej je potrebno najti v enem izmed praznih objektov na Glavnem trgu, kot tudi za sedež bodoče univerze, za ustanovitev katere se društvo zavzema že od vsega začetka in je zato tudi nasprotovalo ukinitvi Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto.

Društvo Novo mesto se v zadnjem obdobju ponovno poglobljeno ukvarja z ekološko problematiko v mestu, še zlasti z onesnaženim zrakom (Novo mesto je drugo najbolj onesnaženo mesto v Sloveniji). Društvo spremlja pripravo Občinskega programa varstva okolja kot tudi težave, ki se porajajo pri izvajanju okoljskih obvez države in občine skladno z določili Odloka o načrtu za kakovost zraka v Mestni občini Novo mesto. Ker opažamo, da je informiranost prebivalstva (nasploh) nezadostna, pričakujemo, da bo občinska uprava, skladno z Aarhurško konvencijo, objavila celotno »okoljsko« gradivo (predpise, zapisnike, dopise, študije, itd.) na spletni strani Mestne občine Novo mesto, ter da obenem ustanovite interdisciplinarno zasnovano okoljsko delovno skupino, v kateri bodo poleg pristojnih državnih in občinskih služb sodelovali tudi predstavniki organizirane civilne družbe in krajevnih skupnosti.

Društvo Novo mesto je bilo zaslužno, da Holding IMV ni leta 1994 razprodal gradu Grm po delih. Grad je kasneje prešel v lastništvo države. Danes v gradu delujeta Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto, in Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota Novo mesto. Ministrstvo za kulturo želi še v letošnjem letu ponoviti razpis za izbor projektanta za celovito prenovo gradu, grajskega parka in drugih pripadajočih parcel. Zgodovinski arhiv Ljubljana bo dobil prostore v novem objektu na lokaciji obstoječega gospodarskega poslopja, v gradu pa bodo ostali prostori zavoda. Novost bodo javni programi, kot so poročna dvorana, koncerti in druge prireditve na grajskem dvorišču in v dvorani, reprezentančne vsebine, kot so sprejemi, tiskovne konference, ipd. (tudi za potrebe Mestne občine Novo mesto) v baročni stolpni dvoranici, v grajske kleti se s svojim programom vrača Kmetijska šola Grm, itd. Zaradi predstavitve projekta prenove, javnih programov v gradu, kot tudi dejstva, da je Mestna občina Novo mesto lastnica dela grajskega parka, je zavod prosil društvo, da vas v njegovem imenu povabi na čim prejšnji obisk gradu, kateremu bodo prisostvovali tudi visoki predstavniki Ministrstva za kulturo. Zavod vam želi v doglednem času predstaviti tudi konservatorski načrt za prenovo Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča v mestnem jedru, za katerega v novomeški javnosti vlada veliko zanimanje.

V pričakovanju nadaljnjega plodnega sodelovanja vas v imenu društva lepo pozdravljam.

                                                                                                                                   Predsednik,
                                                                                                                                   Tomaž Golob

Prebrano 1581 krat

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.