Natisni to stran
17. 01. 2017

Vabilo na sejo upravnega odbora društva v petek, 20. 1. 2017 ob 17. uri

Društvo Novo mesto

V Društvu Novo mesto smo se odločili, da so seje upravnega odbora z novim letom odprte za javnost, najprej seveda za člane, pa tudi za vse vas, ki se želite bolj podrobno seznaniti z našimi prizadevanji na področjih kulture, varstva okolja in urejanja prostora. Vabimo vas, da se nam pridružite v petek, 20. 1. 2017, ob 17. uri v sejni sobi Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto na Novem trgu (nad trgovino Mobitel, drugo nadstropje levo), in tudi sami prispevate kamenček v mozaik našega delovanja, pa naj si gre za idejo, konkretni predlog, mnenje ali vaše sodelovanje v društvenem delu.


Predlog dnevnega reda:

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje upravnega odbora.

2. Dopolnitev in potrditev dnevnega reda.

3. OPPN Novi trg
V Društvu Novo mesto smo zvedeli, da je novomeško projektivno podjetje GPI d.o.o. izdelalo osnutek novega OPPN (občinskega podrobnega prostorskega načrta) Novi trg, ki obravnava izgradnjo novega večnadstropnega objekta ob Seidlovi cesti (med Kulturnim centrom Janeza Trdine in »staro občino«) z lastno podzemno garažo, zaradi česar bi se morali v mestu odpovedati edinemu mestnemu parku pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Prostorski akt predvideva tudi izgradnjo večje javne garažne hiše v hribu med igriščem na Loki in poslopjem Upravne enote Novo mesto.

4. Nagrade in priznanja Društva Novo mesto
V skladu z našim pravilnikom moramo za letošnji zbor članov pripraviti predlog letošnjih dobitnikov častnega članstva in priznanj.

5. Aktualni razpisi Ministrstva za kulturo in Mestne občine Novo mesto
- Kulturni program s področja kulturne dediščine (razpis Ministrstva za kulturo)
- Kulturni projekt na področju likovne umetnosti (razpis Ministrstva za kulturo)
- Sofinanciranje rednega dela društva (razpis Mestne občine Novo mesto)
- Kulturni projekt na temo jantarnega leta v Novem mestu (razpis Mestne občine Novo mesto)

6. Pogovorni večeri društva v zimskem in pomladanskem času
Pogovorne večere smo poimenovali z imenom »Nostalgija« in jih vključili v kulturni program, ki smo ga prijavili na razpis Ministrstva za kulturo s področja kulturne dediščine.

7. Zaposlitev delavca s programa javnih del v letu 2017

8. Razno:
- Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto – javna razprava o predlaganih ukrepih.
- Državni prostorski načrt za 3. razvojno os.

Vljudno vabljeni!

Prebrano 789 krat
Prijavite se za komentiranje