Natisni to stran
16. 05. 2017

Vabilo na redni letni zbor članov Društva Novo mesto

Upravni odbor Društva Novo mesto Vas vabi na redni lestni zbor članov, ki bo v sredo, 17. maja 2017, ob 18. uri v sejni sobi Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Novi trg 9 (nad poslovalnico Telekoma, 2. nadstropje levo).

 

Dnevni red:

1. Pozdrav predsednika društva
2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles zbora članov
3. Poročila za leto 2016
- poročilo predsednika društva
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo verifikacijske komisije
4. Razprava o poročilih in njihov sprejem
5. Odločanje o razrešnici organov društva
5. Volitve novih organov društva (predsednika, tajnice, blagajničarke ter članov upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije).
6. Predlog programa za 2017 in programskih usmeritev za novo štiriletno mandatno obdobje, obravnava in sprejem
7. Predlog podelitve priznanja Društva Novo mesto članoma Mateji Jaklič in Mitji Simiču

V upravnem odboru pričakujemo, da se boste polnoštevilno udeležili rednega, letos tudi volilnega zbora članov in da boste na njem dejavno sodelovali.

Prijavite se za komentiranje