29. april 2020

Parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine ne bo več

Podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije je Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije naročilo izvedbo dvostopenjskega,…
28. februar 2020

Poštna poslovalnica na Novem trgu ostaja, a ne nujno v tej stavbi

»Ali bomo ostali brez pošte?« so se spraševali zaskrbljeni meščani, ko je Pošta Slovenije napovedala…
23. februar 2020

Vprašljiva varnost pešcev in kolesarjev

Nova večnamenska pot ob Levičnikovi cesti1 med Ločno in Žabjo vasjo je pešcem in kolesarjem…
13. februar 2020

Dr. Josip Režek (1883–1966), pravnik

Čeprav je zaznamoval Novo mesto, ga danes skoraj ne poznamo. Nadarjeni Belokranjec je bil med…
29. januar 2020

Prezrta dediščina železniške postaje v Bršljinu

Na rečno teraso med Marofom in Krko umeščena železniška postaja v Bršljinu predstavlja osrednje dolenjsko…

Prodaja stavbe Pošte Slovenije na Novem trgu

V Društvu Novo mesto smo zasledili, da Pošta Slovenije na Novem trgu prodaja večjo poslovno stavbo s pripadajočimi zemljišči. Gre za objekt PTT, ki je bil zgrajen leta 1961, v njem pa deluje poštna poslovalnica 8105 Novo mesto. Postopek prodaje nas ni presenetil, saj je bila po naših informacijah večina prostorov po preselitvi v regijski poštni center na Cikavi leta 2016 praznih.

Naše navedbe potrjuje Cvetko Sršen, direktor celjske poslovne enote Pošte Slovenije, ki je v pogovoru za Dolenjski list (12. september 2019) povedal, da so o prodaji začeli razmišljati že leta 2010, intenzivno pa so se s tem ukvarjali po letu 2015, ko je bila ukinjena poslovna enota Novo mesto in je bil odprt regijski poštni center oziroma pretovorna pošta na Cikavi. Pošta od takrat uporablja le del kletnih prostorov, pritličje ter pisarne v drugem nadstropju. Čeprav so si prizadevali pridobiti nove najemnike, jim ni uspelo, zato so se zaradi neekonomičnosti in neracionalnosti odločili za prodajo, je pojasnil Sršen.

Prodajajo se avtomobilski dostop do KC Janeza Trdine, parkirišča ter površine za pešce 

(Posodobitev članka - 18. 9. 2019: Elektronska dražba je bila zaključena, vendar rezultati še niso znani. Arhivski prepis objave dražbe glej v priponki spodaj.)

(Posodobitev članka - 19. 9. 2019: Na elektronski dražbi niso uspeli prodati stavbe Pošte Slovenije s pripadajočimi zemljišči, glej članek na povezavi. Sledijo novi poskusi prodaje.)

Pošta Slovenije se je po daljšem času iskanja kupca v lokalnem okolju odločila za spletno dražbo nepremičnine, ki bo 18. septembra od 12. do 17. ure na spletni strani Unija dražbe (glej objavo na povezavi - ne deluje več). Poleg stavbe se prodajajo pripadajoča zemljišča, ki vključujejo dovozne poti in parkirišča. V Društvu Novo mesto opozarjamo, da sta predmet prodaje parceli, št. 1280/1 in 1280/10 (katastrska občina 1456-Novo mesto), ki v dejanskem smislu predstavljata cesto in s tem edini možen avtomobilski dostop do Kulturnega centra Janeza Trdine ter parkirnih površin na mestu nekdanje občinske zgradbe. Predmet prodaje sta tudi parceli, št. 1280/4 in 1280/5 (katastrska občina 12456-Novo mesto), po katerih potekajo površine za pešce. Na parcelah, št. 1279/1 in 1279/2 (katastrska občina 1456-Novo mesto), je vzpostavljeno javno parkirišče, ob robu potekajo površine za pešce. Ob avtomobilskem dostopu do KC Janeza Trdine in javnih parkirišč na mestu nekdanje občinske zgradbe se prodaja zelenica in del parkirišča, ki sta bili doslej dejansko v domeni Mestne občine Novo mesto (košnja zelenice, pobiranje parkirnine). Iz zemljiške knjige izhaja, da ni na nobeni parceli vpisane služnosti, zato bi morala Mestna občina Novo mesto po našem mnenju nemudoma pristopiti k ureditvi premoženjsko-pravnih zadev, kar pomeni odkup zemljišča ali vsaj sklenitev služnosti.

Mestna občina Novo mesto ima v skladu z Odlokom o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 97/2008), ki na podlagi 1. odstavka 269. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) ostaja v veljavi, predkupno pravico, vendar se v konkretnem primeru prodaja celoten paket parcel, na katerih stojijo stavba in prometne površine (izklicna cena znaša 1,35 mil. €), zato ni pričakovati, da bo občina uveljavljala predkupno pravico.

Poštna poslovalnica ostaja – ne nujno v obstoječi stavbi

Poštna poslovalnica na Novem trgu ostaja, a ne nujno v obstoječi stavbi. Kot izhaja iz objave na spletni strani Unija dražbe, je Pošta Slovenije pripravljena sočasno ob prodaji prostorov skleniti začasen povraten najem dela prostorov v pritličju za poštno poslovalnico. Po besedah Cvetka Sršena je vse odvisno od kupca. Če ne bo prišlo do dogovora o najemu, bodo iskali nadomestno lokacijo. V Društvu Novo mesto vsekakor pričakujemo, da bo občanom zagotovljen enak nivo poštnih storitev.

Poziv k razmisleku

Ob bok prodaji stavbe Pošte Slovenije ponovno pozivamo Mestno občino Novo mesto k razmisleku glede umeščanja nove poslovne stavbe pred Kulturnim centrom Janeza Trdine (na mestu nekdanje občinske zgradbe). Kot je pokazala anketa, ki smo izvedli v letu 2017, večina občanov nasprotuje pozidavi in se zavzema za ureditev mestnega parka (glej članek na povezavi). Razlogov proti je sicer še veliko (glej obrazložitve na povezavi), eden izmed njih pa je zagotovo pomanjkanje interesa za nakup oziroma najem poslovnih prostorov, ki jih je v okolici veliko na voljo. V Društvu Novo mesto si namreč ne želimo še ene nasedle naložbe.

Fotografija prikazuje ploščad Novega trga (stavba Pošte Slovenije je na levi strani). Vir fotografije: kraji.eu

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.