29. april 2020

Parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine ne bo več

Podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije je Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije naročilo izvedbo dvostopenjskega,…
28. februar 2020

Poštna poslovalnica na Novem trgu ostaja, a ne nujno v tej stavbi

»Ali bomo ostali brez pošte?« so se spraševali zaskrbljeni meščani, ko je Pošta Slovenije napovedala…
23. februar 2020

Vprašljiva varnost pešcev in kolesarjev

Nova večnamenska pot ob Levičnikovi cesti1 med Ločno in Žabjo vasjo je pešcem in kolesarjem…
13. februar 2020

Dr. Josip Režek (1883–1966), pravnik

Čeprav je zaznamoval Novo mesto, ga danes skoraj ne poznamo. Nadarjeni Belokranjec je bil med…
29. januar 2020

Prezrta dediščina železniške postaje v Bršljinu

Na rečno teraso med Marofom in Krko umeščena železniška postaja v Bršljinu predstavlja osrednje dolenjsko…
Tomaž Golob

Tomaž Golob

Regijski NVO center razpisuje postopek izbora 11 predstavnikov nevladnih organizacij za Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija. Po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se bo v letu 2013 oblikoval Razvojni svet regije, ki bo sestavljen iz predstavnikov občin, gospodarstva in nevladnih organizacij.

30. 05. 2013

Organi društva

V skladu s 1. odstavkom 16. člena Pravil Društva Novo mesto so organi društva zbor članov, upravni odbor, nadzorni odbor, predsednik in disciplinska komisija. 

Zbor članov

Organ sestavljajo vsi člani društva.

Upravni odbor

 • dr. Tomaž Golob (predsednik)
 • Saša Mikec (tajnica)
 • Slavka Štemberger (blagajničarka)
 • Tina Cigler
 • Slobodan Novakovič
 • Mitja Simič
 • Judita Podgornik Zaletelj

Nadzorni odbor

 • Eva Simič
 • Marija Gregorčič Kožuh
 • Ivan Hrovatič
 • Boštjan Pucelj

Predsednik

dr. Tomaž Golob

Disciplinska komisija

 • Marjan Kuhar
 • Miha Hrovatič
 • Igor Vidmar

Datum in ura: Torek, 21.5.2013, ob 15. uri,
 Lokacija: v Klubu LokalPatriot, Glavni trg 11, Novo mesto,
 Organizator: Regijski NVO center, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Letošnji zbor članov Društva Novo mesto, ki je potekal 8. maja 2013 v Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine, je bil tudi volilni. Na rednem letnem zboru članov so bili razrešeni dosedanji člani organov društva in izvoljeni novi. Novi predsednik društva je Tomaž Golob, novi člani upravnega odbora pa so Anton Škerlj, Mitja Simič, Sonja Simčič, Mojca Novak, Zdenko Picelj, Tina Cigler, Staša Vovk, Slobodan Novakovič, Joža Miklič, Marjan Moškon, Igor Vidmar in Marija Gregorčič Kožuh. Nadzorni odbor po novem sestavljajo Matjaž Verbič, Eva Simič in Ivan Hrovatič. Člani upravnega odbora društva bodo na prvi seji, ki bo v sredo, 22. 5. 2013, izmed sebe izvolili še tajnika in blagajnika. Novi predsednik društva je na koncu predstavil programsko vizijo delovanja društva za mandatno obdobje 2013-2017.

Pri Miklavžu na Gorjancih smo se v petek 14. oktobra 2011 sestali predstavniki različnih služb in organizacij, katerih dejavnost je tako ali drugače povezana z Gorjanci. Srečanje in pogovor o Gorjancih je spodbudila pobuda predstavnika Društva slovensko - hrvaškega prijateljstva Zlatka Katelenća o zavarovanju Gorjancev kot krajinskega parka - podobno, kot so to storili na Hrvaškem z razglasitvijo »Parka prirode Žumberak«.

Konec tega tedna bodo naročniki, člani Društva Novo mesto in vsi, ki so s svojim podpisom podprli kandidaturo društva na letošnjih lokalnih volitvah, po pošti prejeli novo številko Izziva.

Novomeški zbornik 2010 z naslovom »Novo mesto – Možnosti in priložnosti« predstavlja nadaljevanje začrtane poti, ki si jo je Društvo Novo mesto, ki si jo je zastavilo že leta 1996 z izdajo svojega prvega zbornika z naslovom Mesto, vloga in pomen Novega mesta v prihodnjem tisočletju.

Knjižica »Novomeški ustvarjalci - Zgodovina za prihodnost« je nastala kot rezultat večletnega projekta Društvo Novo mesto »zgodovina za prihodnost«, ki želi spodbuditi širše vedenje o bogatem kulturnem izročilu mesta ter narediti novomeško kulturno in duhovno dediščino bolj živo in dostopno vsem, mestno jedro pa oblikovati v privlačen prostor tako za meščane kot za obiskovalce.

Občani lahko pri odločanju neposredno sodelujejo preko zbora občanov, referenduma in ljudske iniciative. Z njihovo uporabo lahko oblikujejo stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja oz. odločajo o vprašanjih, ki se nanašajo na vsebino splošnih aktov občine. Ker gre za formalizirane zakonsko dokaj zapletene postopke, se ti le redko uporabljajo. Zato so se začeli uporabljati drugi mehkejši mehanizmi za vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev, čeprav zakonodaja ne določa, na kakšen način javnost ali nevladne organizacije sodelujejo pri odločanju ali kakšne mehanizme za vključevanje naj lokalne skupnosti uporabljajo. Pri tem je potrebno razlikovati med splošnim vključevanjem nevladnih organizacij v oblikovanje politik in med sodelovanjem javnosti pri sprejemanju odločitev glede konkretnih posegov v prostor, kjer je vključevanje javnosti posebej zakonsko opredeljeno (Zakon o varstvu okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju).

22. 06. 2010

Izziv

IZZIV je glasilo Društva Novo mesto in je naslednik glasila Poročevalec, ki je prenehal izhajati leta 1997. Prva številka IZZIVa je ugledala luč sveta marca 2001. IZZIV izhaja dvakrat na leto: 15. junija in 15. decembra. Odgovorna urednica glasila je Tina Cigler. IZZIV prejemajo vsi člani društva, za nečlane znaša letna naročnina 5 €.

IZZIV prinaša zapise o delovanju društva in o dogajanju v Novem mestu. Z vidika nesnovne kulturne dediščine in domoznanstva sta pomembni rubriki »Iztrgano pozabi«, v kateri osvetlimo že pokojne Novomeščanke in Novomeščane, ki so pomembno prispevali k razvoju našega mesta, pa je bilo njihovo delo za časa njihovega življenja bolj ali manj spregledano, ter »Nostalgija«, v kateri avtorji obujajo spomin na preteklo kulturnozgodovinsko podobo Novega mesta, na posamezne novomeške mestne predele ter na materialno in nesnovno kulturno dediščino, kot so znanja, obrti, šege in navade. Prispevki so zaradi svoje domoznanske narave pomembno gradivo za Dolenjski biografski leksikon, ki ga ureja Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, v rubriki »Nostalgija« zbrano gradivo pa za Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Novo mesto, Dolenjski muzej in Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, Domoznanski oddelek in Posebne zbirke Boga Komelja. Medijski prostor nudimo v rubriki »Tovarišija« sorodnim novomeškim društvom, ki sicer nimajo možnosti, da javno predstavijo svoje delo.

Glasilo IZZIV je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo, vsi članki pa so obdelani v sistemu COBISS.

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.