3. razvojna os - Evropska komisija pričela postopek preiskave proti Republiki Sloveniji

Ko je država pred tremi leti sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu in z njo začrtala potek tretje razvojne osi skozi naselji Ločna in Pod Trško goro, je Društvo Novo mesto s podpisi 70 krajanov na Evropsko komisijo vložilo pritožbo zoper postopek sprejemanja uredbe. Po dveh letih je društvo v začetku decembra 2015 naposled prejelo odgovor iz Bruslja.

 

Država je 20. decembra 2012 sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline. S tem je na območje, kjer je bila po veljavnem občinskem prostorskem načrtu predvidena dvopasovna obvoznica s kolesarskimi stezami in drevoredom, umestila štiripasovno avtocesto. Krajani svojega nasprotovanja niso mogli uveljavljati, saj država ni upoštevala evropskih predpisov v zvezi z vključevanjem javnosti v pripravo uredbe, t.i. Aarhurške konvencije (Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, Uradni list RS št. 17/04), na kar je krajevna skupnost Ločna-Mačkovec ves čas opozarjala. Društvo Novo mesto je (tudi) zato leto dni pozneje, 16. septembra 2013, na Evropsko komisijo vložilo pritožbo zaradi kršitve prava Evropske unije pri pripravi uredbe.

Obdobje tišine

Čeprav bi nas morala Evropska komisija v skladu s svojimi predpisi v roku enega leta seznaniti, ali bo pritožbo obravnavala ali ne, tega kljub našim številnim poizvedbam ni storila. Do prvih uporabnejših informacij smo prišli šele 25. septembra 2015, ko sta se predstavnika Društva Novo mesto skupaj s predstavniki še nekaterih nevladnih organizacij v Ljubljani sešla z uradnico enote za preverjanje implementacije prava EU v državah članicah v okoljskih zadevah pri Evropski komisiji, ki med drugimi rešuje tudi pritožbo Društva Novo mesto. Uradnica se je 28. septembra 2015 sešla tudi s predstavniki ministrstva za okolje in prostor ter ministrstva za infrastrukturo.

Evropska komisija odprla postopek preiskave

11. decembra 2015 je Društvo Novo mesto naposled prejelo obvestilo Evropske komisije, da so v zvezi z našo pritožbo uvedli postopek preiskave. To pomeni, da so slovenskim organom zastavili vprašanja, ki se nanašajo na prenos bistvenih evropskih direktiv v Zakon o umeščanju državnih prostorskih ureditev v prostor ter v Zakon o prostorskem načrtovanju, ter zahtevali konkretna pojasnila glede v pritožbi posebej očitanega nevključevanja javnosti pri pripravi uredbe v naši zadevi. Odgovore in pojasnila pristojnih slovenskih organov tako v Evropski komisiji kot v Društvu Novo mesto pričakujemo v roku desetih tednov. Odzive bomo objavili javno.

V priponki sta na voljo dopis društva pristojnima ministrstvoma in kabinetu vlade RS ter zapisnik sestanka, ki ga v omenjenem dopisu še posebej izpostavljamo in na katerem so se mimo javnosti dokončno odločili za varianto Ločna.

Avtor fotomontaže avtocestnega viadukta v Ločni je Dejan Glavaš Radovanovič.

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.