26. 02. 2017

Anketa o pozidavi parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine

Vljudno vabljeni k sodelovanju v anketi o usodi parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu. Z rezultati ankete bomo seznanili Mestno občino Novo mesto in zainteresirano javnost. Prosimo vas, da k sodelovanju v anketi spodbudite tudi svoje sorodnike, sodelavce, prijatelje in znance ter vest o njej širite po socialnih omrežjih in spletnih straneh. Anketa je objavljena na https://www.drustvo-novo-mesto.si/anketa.html.  

OPOZORILO: Zaradi zagotovitve verodostojnosti ankete se je potrebno registrirati v meniju PRIJAVA.

Pravila anketiranja

1. Anketa se bo izvajala na spletni strani Društva Novo mesto od ponedeljka 27. februarja 2017 do ponedeljka 13. marca 2017.
2. Anketirance prosimo, da se zaradi zagotavljanja verodostojnosti ankete registrirajo v meniju PRIJAVA. Vaše podatke bo Društvo Novo mesto varoval v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bodo javno dostopni.
3. Vsak anketiranec lahko glasuje le enkrat.
4. Društvo Novo mesto želi z anketo pridobiti vaše mnenje predvsem o usodi parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, zelo pa bomo veseli, če nam boste posredovali svoje mnenje tudi o nameravani gradnji javne garažne hiše na Loki na naš elektronski poštni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V društvu zagotavljamo varstvo vaših osebnih podatkov tudi v tem primeru.

Obrazložitev

Mestna občina Novo mesto je po naročilu investitorja, Trgograd d.o.o. iz Litije, pristopila k pripravi novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki obravnava območji parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine ter športno-rekreacijskega parka Loka. Osnutek prostorskega načrta predvideva sledeče posege v prostor:

1. Gradnjo novega večnadstropnega poslovno-stanovanjskega objekta z garažno hišo v parku ob Kulturnem centru Janeza Trdine, vmesni prostor med obema objektoma pa bo preoblikovan v urbano ploščad.
2. Izgradnjo novega objekta načrtujejo vzdolž Seidlove ceste in ne na lokaciji odstranjenega objekta t.i. »Nove občine«, kjer je danes makadamsko parkirišče, ker bo ta 2,5 krat večji od predhodne stavbe in bo zavzemal območje zunanje pozidave v površini 1800 – 2300 m². Objekt bo obsegal dve kletni etaži, pritličje in največ štiri nadstropja, prostorski načrt pa dopušča tudi višinski poudarek nasproti stavbe Nove Ljubljanske banke.
3. Garažno hišo pod novim objektom, ki ne bo javna, bodo prometno povezali s križiščem Šmihelski most – Ljubljanska cesta – Seidlova cesta v obliki dvosmerne klančine, ki bo primerna tudi za uvoz večnih dostavnih vozil.
4. Gradnjo javne parkirne hiše načrtujejo zelenem pasu med igrišči na Loki in Upravno enoto Novo mesto (nekdanjo porodnišnico) z dvema vkopanima etažama in 180 parkirnimi mesti ter povezavo z višje ležečim platojem pred Upravno enoto Novo mesto.
5. Na severni strani igrišča na Loki bo zgrajena odprta tribuna s sedeži v desetih vrstah.
6. Nad tribuno načrtujejo izgradnjo novega objekta (lahko tudi dveh) na lokaciji zapuščene hiše (nekdanje gostilne) za potrebe Mladinskega centra oz. Športno-rekreacijskega centra Loka, zaradi česar bo potrebno prestaviti pešpot iz Šanc na Loko.
7. Razširiti bo potrebno cesto in zgraditi pločnik med Novima trgom in Loko.

V Društvu Novo mesto smo dolga leta spremljali nezadržno propadanje objekta t.i. »Nove občine« (Novi trg 6), ki ga je zgradila vojska za svoje potrebe, kasneje pa so v njem našli prostore Upravna enota Novo mesto, Mestna občina Novo mesto in LokalPatriot. Leta 2008 smo bili pozorni na pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, ki je na tem mestu predvidel izgradnjo nebotičnika, višjega od Kapiteljskega griča. Društvo Novo mesto je v sodelovanju z Društvom arhitektov Dolenjske in Bele krajine ta poseg tedaj uspelo preprečiti s pritožbo na Ministrstvo za okolje in prostor. V preteklih letih se je na tej lokaciji zvrstilo več lastnikov z željo po novogradnji, toda vsi so do sedaj finančno propadli.

V Društvu Novo mesto smo vedno bolj mnenja, da se glede na celotno zgodovino očitno neuresničljivega projekta vedno bolj postavlja vprašanje upravičenosti tovrstne investicije na tem mestu. Po odstranitvi propadajočega objekta »Nove občine« (Novi trg 6) je postal prostor zračen, odprli so se pogledi na Kulturni center Janeza Trdine in t.i. »Staro občino« (nekdanje okrajno glavarstvo) in smo zato vedno bolj prepričani, da je edina pravilna rešitev ohranitev in obnova mestnega parka, ki so ga na tej lokaciji uredili v tridesedih letih prejšnjega stoletja. Z načrtovanim posegov v prostor pred Kulturnim centrom Janeza Trdine bomo v celoti izgubili edini mestni park v ožjem središču Novega mesta, novo monumentalno stavbno telo poslovno-stanovanjskega objekta pa bo povsem osenčilo in volumensko nadvladalo na obrobju parka zleknjeno nizko arhitekturo Kulturnega centra Janeza Trdine, ki je avtorsko delo arhitekta Petra Kerševana iz leta 1975.

Druge pripombe Društva Novo mesto na več kot očitno privatizacijo javnega prostora:

1. Ne strinjamo se s pripravljavcem prostorskega akta, da Novo mesto potrebuje monumentalno »mestno palačo«, ker velikost stavbe ne more biti poglavitni dejavnik zagotavljanja mestotvornega izgleda, zlasti če škoduje že prepoznanim kvalitetam v prostoru.
2. Bolj kot velikost stavbe sta pomembna njena javna namembnost in dostopnost, zato stanovanja na tej lokaciji prav gotovo niso mestotvorni element.
3. Ne strinjamo se z rigoroznima gradbeno-tehničnim in prometnim posegom v sicer prometno obremenjeno križišče Seidlove ceste in Šmihelskega mostu zaradi zagotavljanja prometne navezave zasebne garažne hiše na mestno cestno omrežje, ker se s tem ne zagotavlja javni temveč zgolj zasebni interes.
4. Z garažno hišo in mladinskim centrom, ki ju načrtujejo zgraditi v zelenem pasu med igriščem na Loki in objektom Upravne enote Novo mesto, se bo urbaniziral zeleni pas med reko Krko in Novim trgom, zaradi česar bo prizadeta ena od pomembnejših zgodovinskih vedut Novega mesta.
5. Povečan promet v smeri Loke bo okrnil kakovost rekreacijskih površin ob reki Krki ter dodatno obremenil tako preozko cestišče na Novem trgu kot pogosto preobremenjeno križišče v izteku Novega trga na Rozmanovo ulico.
6. Kompromisni predlog Društva Novo mesto za javni razmislek: novi in gabaritno manjši objekt se zgradi na lokaciji predhodnega (v območju makadamskega parkirišča) z javno parkirno hišo, ki se jo poveže z obstoječo pod Novim trgom, ter obenem ohrani park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine.

Kljub temu, da v društvu že ves čas budno spremljamo predmetno nesrečno zgodbo in smo si v tem času izoblikovali tudi trdno mnenje o vrednotah in razvojnih priložnostih tega prostora za naše mesto, bomo v naših nadaljnjih korakih v celoti upoštevali vaše večinsko mnenje. V Društvu Novo mesto se vam za sodelovanje v anketi že vnaprej zahvaljujemo.

Priloženo gradivo

1. Osnutek besedila OPPN Novi trg.
2. Situacija območja urejanja OPPN Novi trg.
3. Mestni park pred izgradnjo Kulturnega centra Janeza Trdine leta 1977. Arhiv ZVKDS OE Novo mesto.
4. Pogledi na park za potrebe izdelave fotomontaže novega objekta. Arhiv Društva Novo mesto.
5. Fotomontaže novega objekta. Arhiv Društva Novo mesto.
6. Mapni načrt mestnega parka iz leta 1937. Arhiv ZVKDS OE Novo mesto.
7. Mestni park leta 1937 s pogledom na stavbo okrajnega glavarstva, v kateri danes domuje občinska uprava. Vir: Novo mesto skozi čas, Dolenjski muzej, 1990.
8. Pogled na zahodno veduto Novega mesta z lokacijo nove garaže hiše v zelenem pasu med Upravno enoto Novo mesto in igriščem na Loki.

 

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.