16. 07. 2018

Za Novo mesto brez zastojev. Komentar na novico Mestne občine Novo mesto

Mateja Jaklič

Mestna občina Novo mesto je 12. 7. 2018 na svoji spletni strani objavila novico z naslovom Za Novo mesto brez zastojev, v kateri omenja gradnjo novomeške obvoznice. V delu, ki se nanaša na gradnjo vzhodne obvoznice, s katero naj bi reševali novomeški promet, potrebuje komentar, saj je zavajajoča.

Trenutno še veljavni državni prostorski akt predvideva gradnjo obvoznice na zahodu, na vzhodu pa ne. Leta 2009 je bila sicer z občinskim prostorskim načrtom (OPN MONM) sprejeta rešitev gradnje novega mestnega bulevarja - široke dvopasovne ceste z drevoredom ter ločenimi peš in kolesarskimi potmi, t. i. vzhodne obvoznice. Leta 2010, torej po tem, ko je bil OPN MONM že sprejet, pa so predstavniki MONM s takratnim županom na čelu na sestanku za zaprtimi vrati na Ministrstvu za okolje in prostor predlagali, da (citirano iz pridobljenega zapisnika sestanka) »se celotno območje vzhodne obvoznice, ki je predvidena v še vedno veljavnem OPN MONM, ukine in namesto nje v ta koridor umesti štiripasovna hitra cesta z vmesnim ločilnim pasom – kljub temu, da bi takšen potek pomenil spremembo OPPN za Poslovno cono Mačkovec-1 (PCS)«. S tem pa so tudi podjetja, ki bi lahko dodatno prispevala k poslovnemu in trgovskemu razvoju Novega mesta, izgubila dostop do cone, saj se vanjo s hitre ceste ne da zapeljati.

Prikaz funkcij obeh cest:

Obljubljena vzhodna obvoznica

  • potek: skozi naselje Ločna, nivojska dvopasovnica z drevoredom ter ločenimi peš in kolesarskimi potmi – del mestnega cestnega omrežja
  • novomeški promet, delno regijski
  • hitrosti do 80 km/uro
  • manjše onesnaženje

Dejanska hitra cesta (3. razvojna os – jug)

  • plačljiva cesta
  • regijski promet, evropski tranzit sever - jug
  • nad 100 km/uro
  • večje onesnaženje
  • potek: skozi naselje Ločna, izven nivojska štiripasovnica (na nasipih, mostovih in viaduktih), po veljavnem občinskem prostorskem načrtu bi se morala navezati na avtocesto v Lešnici, a se bo pri naseljih Ločna in Mačkovec

Iz izbrane rešitve natečaja za novi most v Mačkovcu je nedvoumno razvidno, da hitra cesta grobo poseže v prostor. Ker hitra cesta ne sme biti opremljena s kolesarskimi in pešpotmi, so ob mostu v nivoju Šmarješke ceste v ta namen predvideli izgradnjo brvi čez reko Krko, torej neposredno pod vsem evropskim tranzitom, kar nas malo spominja na nekdanji hodnik za pešce ob železniškem mostu.

Videoanimacija poteka novomeške obvoznice najprej prikazuje »priključek na zahodu« (to je obvoznica), nato pa »priključek na vzhodu« (to ni obvoznica, ampak hitra cesta, t. i. nadaljevanje avtoceste AC Ljubljana-Zagreb). Ali bo ta razbremenila križišče v Žabji vasi? Deloma, če se bodo seveda Novomeščani in dnevni delovni migranti odločili za vožnjo po plačljivi cesti. Vendar ostaja odprto vprašanje, zakaj občina novomeški promet rešuje s hitro plačljivo cesto in ne z obljubljeno brezplačno vzhodno obvoznico? Takšna rešitev je v nasprotju s Trajnostno urbano strategijo MO NM, ne le na področju rešitev novomeškega prometa, ampak tudi v delu, ki se nanaša na ukrepe za zmanjševanje onesnaženosti zraka v MO NM.

Več o tem pa v naslednji številki društvenega glasila Izziv.

Fotografija prvonagrajene rešitve za novi most hitre državne ceste in brv v Ločni je objavljena na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.