07. 05. 2019

POZIV ZA JAVNOST: Tretja razvoja os - okoljevarstveno soglasje

Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS) je na Agencijo RS za okolje (ARSO) vložila zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki ga potrebuje za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo državne ceste Novo mesto-priključek Maline 3. razvojna os južni del, Prvi del-etapa 1 in 2 od priključka NM-vzhod do priključka Osredek.

Spomnimo: gre za gradnjo hitre, cestninske ceste na vzhodu NM, katere namen je povezava med avtocesto Ljubljana-Obrežje in Belo Krajino (v prvi fazi do Revoza: več kot 20.000 težkih vozil na dan) in ne za gradnjo povezovalne zahodne obvoznice, s katero se bo zagotovila prometna razbremenitev Novega mesta (gradnja te naj bi bila predvidoma 2022).

Gradnja hitre ceste (trajanje cca 3 leta) in njena uporaba bo povzročala obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi (torej med gradnjo in med uporabo ceste), in sicer bo vplivala na: hrup, emisije v zrak, vibracije, svetlobno onesnaževanje, poplavno in erozijsko varnost, pitno vodo.

Zato ARSO obvešča javnost, da lahko od 30. 4. 2019 do 29. 5. 2019 vpogleda v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki se nahaja na Upravni enoti Novo mesto in je dostopna tudi na spletni povezavihttps://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/okoljevarstveno%20soglasje/Vloge%20v%20re%c5%a1evanju/. V tem času lahko zainteresirana javnost poda mnenja oziroma pripombe.

Lahko pa osebe, ki stalno prebivajo na območju gradnje in uporabe ceste, ki so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin in nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja ter tudi vsi tisti, ki menijo, da bi jim z gradnjo in uporabo ceste bil prizadet njihov pravni interes (npr. morebitna poškodba objekta zaradi vibracij same gradnje ali vibracij zaradi preusmeritve novomeškega prometa in gradbenih vozil, ki bo potekal mimo njihovega objekta v času gradnje), podajo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja, pri čemer morajo v vlogi svoj pravni interes navesti (lahko priložijo tudi dokazila). Rok za podajo vloge za vstop v postopek je od 30. 4. 2019 do 3. 6. 2019.

Več o javnem naznanilu v priponki.

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.