05. 01. 2017

Društvo Novo mesto je uspelo s pritožbo na Evropsko komisijo

Mateja Jaklič

Obvestilo Evropske komisije o rešitvi pritožbe Društva Novo mesto v zvezi s postopkom priprave Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (3.razvojna os).

Dne 20.12.2012 je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uradni list RS, št. 102/12, v nadaljevanju Uredba o DPN).

Društvo Novo mesto je skupaj s 70 podpisi krajanov KS Ločna -Mačkovec dne 16.9.2013 podalo pritožbo na Evropsko komisijo zoper pripravo in sprejem sporne Uredbe o DPN. Glavni očitki v pritožbi so se nanašali na neimplementacijo evropske direktive o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (2001/42/ES) in direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (2011/92/EU). Zaradi odsotnosti implementacije nekaterih členov teh direktiv v naš pravni red (v Zakon o prostorskem načrtovanju in v Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ki so se skozi leta spreminjali) in ker jih nacionalni državni organi, kljub temu, da gre za sekundarno zakonodajo EU, ki učinkuje neposredno pri odločanju, tudi če niso prenesene v pravni red, niso upoštevali, smo bili v društvu primorani na to opozoriti Evropsko komisijo, in sicer na primeru priprave in sprejema Uredbe o DPN.

Glavni očitki, ki smo jih izpostavili v pritožbi in izhajajo iz neupoštevanja gornjih direktiv so, da v RS:

- ni zagotovljenega ustreznega oziroma učinkovitega dostopa do pravnega varstva v prostorskem načrtovanju,

- ni možnega učinkovitega sodelovanja javnosti, ko so še vse možnosti odprte glede bistvenih značilnosti projektov, vključno z lokacijo,

- da se javnost neustrezno obvešča o stališčih glede njihovih pripomb in mnenj,

- da se pojmovanje načrtov in projektov v RS tretira drugače kot v EU direktivah in je od tega posledično odvisna tudi obravnava posameznih načrtov/projektov.

Evropska komisija je zaradi tega 3. decembra 2015 odprla postopek preiskave pod opr. št. EU Pilot 8118/15 (obravnavala je naš primer in primer blejske obvoznice).

Dne 20.12.2016 je Evropska Komisija Društvu Novo mesto posredovala uradno obvestilo o začetku postopka kršitve v zvzei s pritožbo, s katerim je društvo seznanila, da je Republiki Sloveniji dne 8. decembra posredovala uradni pisni opomin. Evropska komisija je namreč ugotovila kršitve, ki jih je društvo izpostavilo v pritožbi na primeru priprave in sprejema Uredbe o DPN.

Evropska komisija meni, da Republika Slovenija ni izpolnila obveznosti iz dveh direktiv, zato je dne 8.12.2016 Republiki Sloveniji posredovala uradni opomin (št. kršitve 2016/4140). S strani Evropske komisije so nam sporočili tudi, da je Komisija RS pozvala, da glede ugotovljenih kršitev zagotovi vse kar je potrebno, da bodo odpravljene, kar velja tudi za načrte, ki so že sprejeti.

V društvu si pridobivamo še vse morebitno potrebne dokumente tega primera na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Novica o prejetem uradnem opominu je objavljena tudi na spletni strani Ministrstva z okolje in prostor, na http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7295/.

Novica o tem pa je odmevala tudi v medijih. Izjave za javnost je posredovala naša članica Mateja Jaklič.

http://4d.rtvslo.si/arhiv/danes-do-13-00/174444643

http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=199880

http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174446115

http://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj/video/6543/Novice%2C-20--december-2016.html

http://www.dolenjskilist.si/2016/12/20/167652/novice/dolenjska/Uspeli_s_pritozbo_glede_juznega_kraka_3RO_Je_ogrozena_casovnica/

https://www.dnevnik.si/1042757819/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/po-pritozbi-drustva-novo-mesto-v-zvezi-s-tretjo-razvojno-osjo-evropa-zazugala-sloveniji

http://www.delo.si/arhiv/za-razveljavitev-akta-do-revoza.html

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.