V Novem mestu se ne moremo pritoževati, da ni pešpoti. Kar veliko kilometrov jih je že zraslo in še več jih, upam, bo. Kljub temu pa na pešca pri hoji po mestu prežijo skrite pasti. Kot redna sprehajalka bom predstavila nekaj črnih točk, ki poskrbijo, da se lahko človek, ki zaradi naglice ali zamišljenosti ni pozoren na pohodne površine, nenadoma znajde na tleh. Preverjeno.

Društvo Novo mesto je v drugi polovici marca 2021 na društveni spletni strani objavilo peticijo za ohranitev in obnovo parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu. Peticijo je v času javne razgrnitve in javne obravnave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Novi trg podpisalo 694 državljank in državljanov.

Društvo Novo mesto je v četrtek, 31. marca 2021, poslalo na Mestno občino peticijo z zahtevo za ohranitev in obnovo parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine na novomeškem Novem trgu. Peticiji smo priložili 694 podpisov in zaprosili kabinet župana, da s peticijo seznani tudi Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

Društvo Novo mesto vabi zainteresirano javnost, ki se ne strinja s pozidavo edinega mestnega parka ob Kulturnem centru Janeza Trdine na novomeškem Novem trgu, da s podpisom spletne peticije zahteva od Mestne občine Novo mesto spremembo prostorskega akta, ki je do konca letošnjega marca v javni razgrnitvi, ter da občina ponovno odkupi zemljišča na območju današnjega makadamskega parkirišča in severnega dela parka za potrebe revitalizacije obstoječih parkovnih površin. Spletna peticija je dostopna tukaj ter na spletni strani Društva Novo mesto v modrem okvirčku zgoraj desno (pod grbom Mestne občine Novo mesto).

Podpisovanje peticije traja od srede, 17. marca do vključno petka, 26. marca 2021.

Z vsebino dopolnjenega osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za Novi trg se lahko seznanite tukaj.

Po več letih propadanja je krajevna skupnost Mestne njive na pobudo krajana obnovila francosko znamenje, ki je nepremični kulturni spomenik lokalnega pomena. Žal pa ostajajo nerešena zemljiškoknjižna vprašanja, ki bi rešila njegovo redno vzdrževanje. Znamenje namreč stoji na zemljišču v lasti fizične osebe.

Čeprav pristojni dajejo vtis, da se bo gradnja južnega dela tretje razvojne osi vsak čas začela, je resnica drugačna. Izvedba se vse bolj odmika. Ministrstvo za okolje in prostor je februarja namreč zavrglo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, saj investitor Dars v skoraj letu in pol ni zagotovil niti njene formalne popolnosti.

Podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije je Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije naročilo izvedbo dvostopenjskega, odprtega projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za gradnjo novega stanovanjsko-poslovnega objekta Novi trg 6 in urbane ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Izbrana natečajna rešitev bo podlaga za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN Novi trg. Natečajna naloga s prilogami je dostopna na spletni strani zbornice http://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI_AKTUALNI. V Društvu Novo mesto bomo s spletno peticijo zahtevali od Mestne občine Novo mesto, da ohrani park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine.

Stran 1 od 5

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.