08. 10. 2018

PRIPRAVA IN SPREJEM PROSTORSKIH NAČRTOV V REPUBLIKI SLOVENIJI - UGOTOVITVE EVROPSKE KOMISIJE

Društvo Novo mesto je dne 16. 9. 2013 zoper postopek priprave in sprejema Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uradni list RS, št.102/12), t. i. 3. razvojna os – jug, vložili pritožbo na Evropsko komisijo tudi iz razloga, ker postopek priprave in sprejema tega načrta ni potekal s sodelovanjem javnosti.


Republika Slovenija je namreč, tudi s pomočjo Mestne občine Novo mesto, na lokacijo novomeške vzhodne obvoznice, ki bi bila del mestnega cestnega omrežja, umestila traso hitre in plačljive ceste, ki bo potekala nad mestom na nasipih in viaduktih. Novomeščani z njo ne pridobimo drugega, kot še večje onesnaženje zraka, večjo obremenitev s hrupom in nerešeno vprašanje novomeškega prometa, saj hitra cesta rešuje zgolj evropski tranzit (več v glasilu Izziv, junij 2018).
Evropska komisija je očitane kršitve ugotovila in v decembru 2016 poslala Republiki Sloveniji opomin, o tem pa z Obvestilom št. ENV.E.1/MDL/sv (2016)7709295 z dne 20/12/2016 seznanila tudi društvo (priloga).
Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2018 na spletni strani objavilo novico o zaprtju primera http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8392/. Ker novica ne vsebuje vseh razlogov za zaprtje primera, ti pa bistveno vplivajo na več takšnih uredb oziroma prostorskih načrtov v naši državi, vso zainteresirano javnost seznanjamo:
V Društvu smo prejeli Obvestilo o zaprtju primera št. Ref. Ares(2018)3893109 z dne 23/07/2018 (priloga). Iz obvestil izhaja, da v zvezi s pripravo in sprejemom Uredbe o DPN, neskladnost z direktivami EU ostaja. Evropska komisija ugotavlja, da je Republika Slovenija v zvezi s pritožbo Društva sicer sprejela zakonodajo, ki je skladna z EU okoljsko zakonodajo, a je izpostavila, da je problem s tem rešen le na splošno (in zgolj za vnaprej), ne pa tudi glede sporne Uredbe o DPN, saj glede te, ugotovljene kršitve iz opomina naša država ni odpravila in (tudi v letu 2018) ostajajo.
Ustavno sodišče Republike Slovenije že absolutno prednostno odloča o Zahtevi teh občin za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS št. 3/17), v kateri je izpostavljena identična neskladnost naših predpisov s pravom EU in Ustavo RS, ki smo jo izpostavili v pritožbi Evropski komisiji. Zahteva občin se sklicuje tudi na ugotovitve prej omenjenega opomina Evropske komisije. O odločitvi Ustavnega sodišča RS glede zahteve občin, ki bo posledično vplivala tudi na ugotovljeno (ne)ustavnost Uredbe o DPN -3. razvojna os-jug, vas bomo seznanili.

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.