Poštna poslovalnica na Novem trgu ostaja, a ne nujno v tej stavbi

Stavba Pošte Slovenije na Novem trgu (foto: Boštjan Pucelj) Stavba Pošte Slovenije na Novem trgu (foto: Boštjan Pucelj)

»Ali bomo ostali brez pošte?« so se spraševali zaskrbljeni meščani, ko je Pošta Slovenije napovedala prodajo svoje stavbe na Novem trgu. Pošta zagotavlja, da poslovalnica 8105 Novo mesto ostaja, objekt pa prodajajo, ker ga ne potrebujejo več. A ne prodajajo le stavbe, temveč tudi pripadajoča zemljišča, ki so v javni rabi. Elektronska dražba, s katero so želeli poiskati kupca, sicer ni bila uspešna.

Napisal: Luka Rems

Za potrebe poštne dejavnosti leta 1961 zgrajen objekt PTT je bil v prvotni podobi redek primer modernistične arhitekture v Novem mestu. Zlasti starejša generacija ga ima za nekakšen zaščitni znak novomeške pošte. A časi se spreminjajo in z njimi tudi Pošta Slovenije, ki se mora prilagajati vse bolj zaostrenim razmeram na trgu. Kot je za Dolenjski list1 povedal direktor celjske poslovne enote Pošte Slovenije Cvetko Sršen, so o prodaji začeli razmišljati že leta 2010, intenzivno pa so se z njo ukvarjali po letu 2015, ko so ukinili poslovno enoto Novo mesto in odprli regijski poštni center oziroma pretovorno pošto na Cikavi. Pošta od takrat uporablja le del kletnih prostorov, pritličje in pisarne v drugem nadstropju. Novih najemnikov jim kljub prizadevanjem ni uspelo pridobiti, zato so se v imenu ekonomičnosti in racionalizacije odločili za prodajo.

Kupca za izklicno ceno 1,35 milijona evrov na dražbi ni bilo

Poslovalnica na Novem trgu ostaja, a ne nujno v obstoječi stavbi. Pošta Slovenije je ob prodaji prostorov pripravljena skleniti začasni povratni najem dela prostorov v pritličju za potrebe poštne poslovalnice. Po besedah Cvetka Sršena je vse odvisno od kupca. Če dogovora o najemu ne bo, bodo iskali nadomestno lokacijo. Društvo Novo mesto ob tem pričakuje, da bomo občani deležni primerljive ravni poštnih storitev.

Tudi pošta v Bršljinu (za enkrat) ostaja

Čeprav je Pošta Slovenije napovedovala, da bo do konca leta 2019 zaprla svojo poslovalnico v Bršljinu (pošta 8104 Novo mesto na Ljubljanski cesti 27), zdaj sporoča, da tega v letu 2020 še ne namerava storiti. K odločitvi sta najbrž pripomogla negativen odziv javnosti in posredovanje novomeškega župana. Morebitno zaprtje bršljinske pošte in ohranjanje poslovalnice v sklopu regijskega poštnega centra na Cikavi bi bilo nesmiselno, saj je Bršljin trgovsko živahen predel Novega mesta, Cikava pa je od središča mesta precej odmaknjena obrtna cona.

Pošta Slovenije se je odločila za prodajo z elektronsko dražbo, ki je potekala 18. septembra 2019 na spletni strani Unija dražbe. Izklicna cena je bila določena pri 1,35 milijona evrov, vendar stavbe niso uspeli prodati in bodo poskušali znova.

V prodaji so tudi dovozne poti, parkirišča in površine za pešce

Kot je mogoče razbrati iz spremljajočega gradiva, so predmet prodaje tudi pripadajoča zemljišča, ki vključujejo dovozne poti, parkirišča in površine za pešce. V prodaji sta tako parceli št. 1280/1 in 1280/10, ki v naravi predstavljata cesto ter s tem edini avtomobilski dostop do Kulturnega centra Janeza Trdine (KCJT) in parkirnih površin na mestu nekdanje poslovne stavbe Novi trg 6. Prodajata se tudi parceli št. 1280/4 in 1280/5, po katerih potekajo površine za pešce. Na prodajajočih parcelah št. 1279/1 in 1279/2 sta javno parkirišče in ploščad za pešce. V neposredni bližini odcepa ceste, ki vodi proti KCJT, se prodajata parceli, št. 1280/7 in 1280/11 (vse katastrska občina 1456-Novo mesto), ki sta bili že do zdaj dejansko v domeni Mestne občine Novo mesto (MONM), saj je ta skrbela za košnjo trave in pobiranje parkirnine. Glede na zemljiško knjigo nobena od navedenih parcel ni obremenjena s služnostjo v korist MONM. Ker gre za različne prometne površine, bi morala MONM pristopiti k urejanju premoženjsko-pravnih zadev, kar pomeni odkup ali vsaj ustanovitev služnosti.

Bo občina lahko uveljavila predkupno pravico?

MONM ima v skladu z Odlokom o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto2 na navedenih parcelah predkupno pravico, vendar gre v tem primeru za paketno prodajo vseh zemljišč, kar pomeni, da bi morala MONM kupiti tudi stavbo. Če je ne potrebuje za dejavnosti v javnem interesu, pa uveljavljanje predkupne pravice ni upravičeno. Ali MONM stavbo potrebuje, je odprto vprašanje. Lahko bi jo na primer namenila za izvajanje izobraževalnih, mladinskih in kulturnih programov. Nedvomno je lahko težava visoka cena, ki bi močno obremenila občinski proračun, zato je treba poudariti, da so za zavarovanje javnega interesa na zemljiščih v javni rabi na voljo še druge možnosti.

Z MONM sporočajo, da so v stalnih stikih s Pošto Slovenije in sproti rešujejo vsa odprta vprašanja.3 Ker so po neuspešni dražbi napovedani novi poskusi prodaje (dražbe in tudi individualni pogovori s potencialnimi kupci), ima MONM priložnost, da se poskuša dogovoriti zgolj za odkup zemljišč, po katerih potekajo dovozne poti, parkirišča in površine za pešce.

Ali na mestu nekdanje poslovne stavbe Novi trg 6 potrebujemo novo palačo?

V neposredni bližini poštne stavbe na Novem trgu poteka še ena pomembna zgodba. Konec leta 2015 je družba Trgograd, d. o. o., Litija na dražbi kupila nekdanjo poslovno stavbo Novi trg 6 in jo porušila. MONM je nato začela s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg),4 s katerim bodo določeni podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo novega objekta. Ministrstvo za okolje in prostor je odločilo, da je treba v postopku priprave OPPN Novi trg izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Zunanji izvajalec je zato izdelal okoljsko poročilo, ki pa je bilo pomanjkljivo in potrebno dopolnitev. Prostorski akt je še vedno v fazi osnutka, načrtuje se izvedba arhitekturnega natečaja.5 Društvo Novo mesto meni, da vnovična pozidava ni primerna. Prostor je postal zračen, odprli so se pogledi na KCJT in stavbo občinske uprave na Seidlovi cesti, zato je smiselno ohraniti in obnoviti mestni park, ki so ga na tej lokaciji uredili v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Z načrtovanim posegom v prostor pred KCJT bomo v celoti izgubili edini mestni park v ožjem središču mesta, novo monumentalno stavbno telo poslovno-stanovanjskega objekta pa bo povsem osenčilo in volumensko nadvladalo na obrobju parka zleknjeno nizko arhitekturo KCJT, ki je avtorsko delo arhitekta Petra Kerševana iz leta 1975. Stališču društva pritrjujejo tudi rezultati naše spletne ankete iz leta 20176 – večina sodelujočih je nasprotovala gradnji nove stavbe in se zavzela za ureditev mestnega parka.

–––––––––––––––––––––––

1 Markelj, Lidija: Pošto prodajajo, a na Novem trgu ostaja, v: Dolenjski list, št. 37 (12. 9. 2019), str. 3.
2 Uradni list RS, št. 97/2008. Ta odlok ostaja v veljavi na podlagi 1. odstavka 269. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017).
3 Martinović, Mirjana: Kaj pa dovozne poti?, v: Dolenjski list, št. 39 (26. 9. 2019), str. 4.
4 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg) (Dolenjski uradni list, št. 35/2016).
5 Martinović, Mirjana: Novi trg 6: Od rušenja že dobri dve leti, v: Dolenjski list, št. 26 (28. 6. 2018), str. 4.
6 Rezultati glasovanja: https://www.drustvo-novo-mesto.si/urejanje-prostora/item/130-rezultati-ankete

Članek je bil objavljen v društvenem glasilu IZZIV (Leto XVIII, številka 2).

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.